ΝΕΟ: Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019–2020 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή νέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2019. Το σύνολο των σπουδών για όλους τους φοιτητές είναι χωρίς τέλη φοίτησης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι και τις  08/09/2019.
Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως

 1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: information@tourism-master.gr την Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας  μέχρι την 08/09/2019.
 2. Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων στο σύνδεσμο που σας παραθέτουμε https://forms.gle/QRAuopVVtKju8HSR7

Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη (όχι διαδικτυακή) όλων των υποψηφίων, όπου θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο, στην οποία πρέπει να προσκομίσουν  τα παρακάτω έγγραφα τα οποία και επικαλούνται και στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων  προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας :

 •  Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
 •  Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
 •  Φωτογραφία ταυτότητας
 •  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο  (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 •  Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 •  Αποδεικτικά εκπαιδευτικής / επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 •  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη)(Υπόδειγμα) (docx)