Το Μεταπτυχιακό μας είναι ένα από τα ελάχιστα διεθνώς που εκδίδει διεθνές επιστημονικό περιοδικό με ανώνυμους κριτές (refereed journal) στο οποίο η πρόσβαση είναι ελεύθερη (open-access) για όλους. Ο τίτλος του περιοδικού είναι Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing και εκδίδεται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.

Το περιοδικό διευθύνεται από Συντακτική Επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται από έγκριτους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές της Ελλάδας και 27 ακόμη χωρών του εξεωτερικού. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα κατόπιν κρίσης από ανώνυμους κριτές, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και ο καινοτομικός χαρακτήρας τους. To Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing περιλαμβάνεται σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και αξιολόγησης.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα άρθρα του: Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing