Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τ.Θ. 141

Θεσσαλονίκη 57400

e-mail: information@tourism-master.gr

Τηλέφωνο: 2310-013450

Facebook: https://www.facebook.com/tourism.master.gr/

Υπεύθυνος Γραμματείας: Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας:

Καθημερινά 09.00-14.00