Στοιχεία Επικοινωνίας:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τ.Θ. 141

Θεσσαλονίκη 57400

e-mail: information@tourism-master.gr

Τηλέφωνο: 2310-013814

Facebook: https://www.facebook.com/tourism.master.gr/

Υπεύθυνος Γραμματείας: Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας:

Η Γραμματεία του ΠΜΣ δέχεται συνεργασία με το κοινό Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00 αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, πλήρως συμμορφούμενη με τις ισχύουσες απαιτήσεις λόγω πανδημίας Covid – 19. Για ραντεβού επικοινωνήστε με  e-mail στο information@tourism-master.gr