Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών απασχολούνται διδάσκοντες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, με μακρά διδακτική, ερευνητική και επιστημονική εμπειρία σε γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού και της φιλοξενίας, καθώς και διακεκριμένα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό:

Σπύρος Αβδημιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Βλάσιος Βλασίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αντώνιος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Νίκος Κωνσταντόπουλος, Ομ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ανθία Μπακάλμπαση, Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιωάννα Σιμέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Γεώργιος Σκούφας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Θεόδωρος Σταυρινούδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος