Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021–2022 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την καταβολή τελών φοίτησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές (15.00-22.00) ή/και επιλεγμένα Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι δύο απουσίες ανά μάθημα για εξαιρετικούς λόγους. Ο αριθμός των θέσεων ανά κύκλο εισαγωγής είναι εικοσιοκτώ (28).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και υποβολής αρχείων, στο σύνδεσμο https://forms.gle/sxMrNgJgwKosQ9iN7 μέχρι την 30/5/2021. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2 και πάνω)
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης 2ης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 • Δύο Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν, από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη)

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται αποκλειστικά μέσα από την εν λόγω πλατφόρμα και με κανέναν άλλον τρόπο.

Προκήρυξη Εισαγωγής (docx)
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Έληξε: Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019–2020 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή νέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2019. Το σύνολο των σπουδών για όλους τους φοιτητές είναι χωρίς τέλη φοίτησης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι και τις  08/09/2019.
Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως

 1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: information@tourism-master.gr την Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας  μέχρι την 08/09/2019.
 2. Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων στο σύνδεσμο που σας παραθέτουμε https://forms.gle/QRAuopVVtKju8HSR7

Θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη (όχι διαδικτυακή) όλων των υποψηφίων, όπου θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο, στην οποία πρέπει να προσκομίσουν  τα παρακάτω έγγραφα τα οποία και επικαλούνται και στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων  προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας :

 •  Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
 •  Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
 •  Φωτογραφία ταυτότητας
 •  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο  (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 •  Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 •  Αποδεικτικά εκπαιδευτικής / επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 •  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  (απλό φωτοαντίγραφο)
 •  Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη)(Υπόδειγμα) (docx)