Νέα προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου 2019.

Στο μεταξύ, παρακαλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό που υπάρχει στους παρακάτω συνδέσμους και αφορά τον προηγούμενο κύκλο εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό (του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019!

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την εισαγωγή νέων φοιτητών στο Μεταπτυχιακό (όπως, κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Ματαπτυχιακό, τον αριθμό των εισακτέων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, κ.α):

Γενικές πληροφορίες

Προκήρυξη Εισαγωγής 2018

Yποβολή αιτήσεων και χρήσιμα έντυπα