ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Συγχαρητήρια στους νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριές μας! Ολοι οι παρακάτω φοιτητές και φοιτήτριες θα λάβουν ενημερωτικό email από τη Γραμματεία για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την εγγραφή τους.

ΠΜΣ/30-06-21/53
ΠΜΣ/30-06-21/54
ΠΜΣ/30-06-21/55
ΠΜΣ/30-06-21/56
ΠΜΣ/30-06-21/65
ΠΜΣ/30-06-21/67
ΠΜΣ/30-06-21/73
ΠΜΣ/30-06-21/75
ΠΜΣ/30-06-21/77
ΠΜΣ/30-06-21/82
ΠΜΣ/30-06-21/81
ΠΜΣ/30-06-21/83
ΠΜΣ/30-06-21/84
ΠΜΣ/30-06-21/93
ΠΜΣ/30-06-21/95
ΠΜΣ/30-06-21/96
ΠΜΣ/30-06-21/98
ΠΜΣ/30-06-21/99
ΠΜΣ/30-06-21/134
ΠΜΣ/30-06-21/100
ΠΜΣ/30-06-21/102
ΠΜΣ/30-06-21/111
ΠΜΣ/30-06-21/162
ΠΜΣ/30-06-21/119
ΠΜΣ/30-06-21/122
ΠΜΣ/30-06-21/104
ΠΜΣ/30-06-21/106
ΠΜΣ/30-06-21/113
ΠΜΣ/30-06-21/151
ΠΜΣ/30-06-21/124

Προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021–2022 (χωρίς τέλη φοίτησης):

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την καταβολή τελών φοίτησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινές (15.00-22.00) ή/και επιλεγμένα Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται μέχρι δύο απουσίες ανά μάθημα για εξαιρετικούς λόγους. Ο αριθμός των θέσεων ανά κύκλο εισαγωγής είναι εικοσιοκτώ (28).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και υποβολής αρχείων, στο σύνδεσμο https://forms.gle/sxMrNgJgwKosQ9iN7 μέχρι την 30/5/2021. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
  • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2 και πάνω)
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης 2ης ξένης γλώσσας (εάν υπάρχει)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
  • Δύο Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν, από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη)

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται αποκλειστικά μέσα από την εν λόγω πλατφόρμα και με κανέναν άλλον τρόπο.

Προκήρυξη Εισαγωγής (docx)
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα) (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)