Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Master of Science in Tourism Management & Business Administration») χωρίς τέλη φοίτησης.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων.
  2. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  3. Διοίκηση Ειδικών Μορφών Τουρισμού

Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής, αναγράφεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που του απονέμεται.

Δείτε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του μεταπτυχιακού εδώ.