Καθηγητής Ευάγγελος Χρήστου

Καλωσόρισμα και παρουσίαση του Μεταπτυχιακού, από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., Καθηγητή κ. Ευάγγελο Χρήστου

Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού μας αναπτύχθηκε κατόπιν στενής συνεργασίας με κλαδικούς φορείς του τουρισμού, με διακεκριμένες τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η υψηλής ποιότητας διδασκαλία καλύπτει 3 καινοτομικές κατευθύνσεις (εξειδικεύσεις) του μεταπτυχιακού, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον φοιτητή να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε τομείς του τουρισμού όπως: οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι αερομεταφορές, η διοίκηση και το μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών και οι ειδικές μορφές τουρισμού.

Στο μεταπτυχιακό διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού οι οποίοι καλύπτουν πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων. Επιπλέον, παρέχεται στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεμιναριακών διαλέξεων αλλά και πρακτικών ασκήσεων από ανώτατα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, παρέχοντας έτσι στην τουριστική βιομηχανία στελέχη υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και προσφέροντας ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους στους δημόσιους και στους μη κρατικούς φορείς του τουρισμού για να συμβάλουν στη βιώσιμη τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλη η ομάδα των καθηγητών αλλά και του διοικητικού προσωπικού του παρόντος μεταπτυχιακού, εργαζόμαστε διαρκώς ώστε το πρόγραμμα να καλύπτει επιτυχώς και με σύγχρονο τρόπο τόσο τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του όσο και τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας και της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας!

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ευάγγελος Χρήστου
Καθηγητής