Δίδακτρα και Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών είναι συνολικά 3.800 €. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε άτοκες δόσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γραμματείας. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Παρέχονται τρεις πάγιες υποτροφίες από το Π.Μ.Σ. και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την χορήγησή τους αναφέρονται παρακάτω:

  • Υποτροφία αριστείας κατά την ολοκλήρωση των σπουδών, ύψους 1.800 (χιλίων οκτακοσίων) Ευρώ. Η υποτροφία αυτή προσφέρεται στον φοιτητή που κατά τη λήψη του Μ.Δ.Ε. έχει τον υψηλότερο γενικό βαθμό.
  • Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου λαμβάνει υποτροφία στο ύψος των 1.000 (χιλίων) Ευρώ η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα που καταβάλει για το επόμενο εξάμηνο σπουδών.
  • Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου λαμβάνει υποτροφία στο ύψος των 1.000 (χιλίων) Ευρώ η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα που καταβάλει για το τρέχον ή το επόμενο εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής που θα δικαιούται την υποτροφία πέραν του μεγαλύτερου μέσου όρου βαθμολογίας θα πρέπει να έχει περάσει και όλα τα μαθήματά του προηγούμενου εξαμήνου.

Για το εαρινό εξάμηνο 2017 – 2018 δεν έχει προκηρυχθεί πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας. 

Αποτελέσματα Προγράμματος Υποτροφιών Αριστείας (Πρόγραμμα Δια Ζώσης – Εαρινό εξάμηνο 2016-2017):

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το Πρόγραμμα Δια Ζώσης το ΠΜΣ παρείχε δέκα υποτροφίες αριστείας σε ισάριθμους υποψηφίους παρακολούθησης των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2016 – 2017. Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά την οποία αξιολογήθηκε ο φάκελος του κάθε υποψηφίου (βασικό πτυχίο, κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, γνώση ξένης γλώσσας, επαγγελματική προϋπηρεσία) σε συνδυασμό με την παρουσία στην προσωπική συνέντευξη, η επιτροπή αξιολόγησης, ομόρφωνα, έκανε δεκτούς στο ΠΜΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών τους παρακάτω (κατ’ αλφαβητική σειρά):

Αδάμου Αθανασία
Αθανασιάδου Παρασκευή
Αρχοντή Χριστίνα
Βυζυργιάννη Αθηνά
Γιαννακάκη Ρωξάνη
Γιαξής Σταύρος
Δίγκας Δημήτριος
Εμμανουηλίδου Μαρία
Καλογνωμά Ξανθίππη
Καραπαύλου Αναστασία
Καρτάλη Χριστίνα
Κύργιου Θεοδώρα
Λουβουλούδη Μαργαρίτε Αγλαϊα
Ταραμπουλούς Ρετζίνα
Τερσενίδου Αντελίνα
Τσιφιτοπούλου Στέλα
Φορτούνη Χριστίνα
Χρυσοπουλίδου Χριστίνα

Αναφορικά με το πρόγραμμα 10 υποτροφιών αριστείας που προκήρυξε το ΠΜΣ, σύμφωνα με το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών, υποτροφία αριστείας, ύψους 3800 Ευρώ, που καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα φοίτησης, λαμβάνουν οι παρακάτω υποψήφιοι:

Σειρά Κατάταξης Ονοματεπώνυμο Βαθμός Πτυχίου
1 Φορτούνη Χριστίνα 8,94
2 Λουβουλούδη Μαργαρίτε Αγλαϊα 8,89
3 Αρχοντή Χριστίνα 8,89
4 Τσιφιτιπούλου Στέλα 8,80
5 Βυζυργιάνη Αθηνά 8,78
6 Γιαννακάκη Ρωξάνη 8,54
7 Κύργιου Θεοδώρα 8,48
8 Καλογνωμά Ξανθίππη 8,44
9 Δίγκας Δημήτριος 8,43
10 Εμμανουηλίδου Μαρία 8,41

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νέους υποτρόφους! Ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους που μας τίμησαν με την αίτησή τους κι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.