Διαδικασία Εισαγωγής

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να γίνουν δεκτοί στο Ματαπτυχιακό, τον αριθμό των εισακτέων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών:

Κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής

Αριθμός εισακτέων

Yποβολή αιτήσεων για το ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ και χρήσιμα έντυπα