Μεταπτυχιακός Τίτλος και Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις (εξειδικεύσεις):

 1. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας
 2. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών
 3. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
 4. Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
 5. Διοίκηση Τουρισμού Ειδικού Ενδιαφέροντος
 6. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής, αναγράφεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που του απονέμεται.

Στην Αγγλική γλώσσα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται έχουν τις παρακάτω ονομασίες:

Master of Science in Tourism Management & Business Administration, with specialization in:

 1. Hotel & Hospitality Management
 2. Travel Management  & Airline Administration
 3. Tourism Destination Marketing & Management
 4. Culture and Heritage Tourism & Management of Cultural Business
 5. Management of Special Interest Tourism
 6. Tourism Business Administration