Υποβολή Αιτήσεων με Ευέλικτη & Online Φοίτηση

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, προσφέρονται 10 (δέκα) πρόσθετες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το νέο κύκλο λειτουργίας του ΠΜΣ. Η νέα καταλληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 10η Ιουλίου 2017.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με ευέλικτες μορφές μάθησης και συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: α) δια ζώσης διαλέξεις 3-4 Σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο, και β) εξ αποστάσεως (onlline) διδασκαλία. Δείτε την αρχική προκήρυξη εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και online φοίτηση, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: information@tourismmaster.gr  ή στο tourism.master.teithe@gmail.com  την Aίτηση και το Bιογραφικό σημείωμα που βρίσκονται διαθέσιμα παρακάτω μέχρι και την Δευτέρα 10/07/2017.

  • Αίτηση, (docx , pdf)
  • Υπόδειγμα Αναλυτικού Βιογραφικού Σημειώματος, (docx , pdf)
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, με απόφαση αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής (απλή φωτοτυπία),
  • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας με ακριβή Μέσο Όρο (απλή φωτοτυπία),
  • Δύο συστατικές επιστολές (docx , pdf ),
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ (η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ) ή TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής (απλή φωτοτυπία)
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν),
  • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Όλοι οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και για το τελικό αποτέλεσμα έως το τέλος του Ιουλίου 2017. Έναρξη των Μαθημάτων τη Δευτέρα 9/10/2017.